登录 注册
经典博览
所属类别
「唐朝」
王昌龄的作品
《上马当山神》
《芙蓉楼送辛渐》
《出塞二首·其一》
《塞上曲·其一》
《塞下曲·饮马渡秋水》
《从军行七首·其四》
《从军行二首》
《采莲曲二首》
查看王昌龄全部作品
最近更新
【张雨】喜春来·泰定三年丙寅岁除夜玉山舟中赋
【纳兰性德】浣溪沙·庚申除夜
【韩疁】高阳台·除夜
【王磐】古蟾宫·元宵
【杨慎】鹧鸪天·元宵后独酌
【薛昭蕴】喜迁莺·清明节
【高翥】清明日对酒
【云表】寒食诗
经典诗集
「小学文言文」
「高中文言文」
「高中古诗」
「小学古诗」
从军行七首
作者: 王昌龄       朝代: 唐朝
烽火城西百尺楼,黄昏独坐海风秋。(独坐 一作:独上) 更吹羌笛关山月,无那金闺万里愁。 琵琶起舞换新声,总是关山旧别情。 撩乱边愁听不尽,高高秋月照长城。 关城榆叶早疏黄,日暮云沙古战场。 表请回军掩尘骨,莫教兵士哭龙荒。 青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。 黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。 大漠风尘日色昏,红旗半卷出辕门。 前军夜战洮河北,已报生擒吐谷浑。 胡瓶落膊紫薄汗,碎叶城西秋月团。 明敕星驰封宝剑,辞君一夜取楼兰。 玉门山嶂几千重,山北山南总是烽。 人依远戍须看火,马踏深
拼音
fēng huǒ chéng xī bǎi chǐ lóu ,huáng hūn dú zuò hǎi fēng qiū 。(dú zuò yī zuò :dú shàng ) gèng chuī qiāng dí guān shān yuè ,wú nà jīn guī wàn lǐ chóu 。 pí pá qǐ wǔ huàn xīn shēng ,zǒng shì guān shān jiù bié qíng 。 liáo luàn biān chóu tīng bú jìn ,gāo gāo qiū yuè zhào zhǎng chéng 。 guān chéng yú yè zǎo shū huáng ,rì mù yún shā gǔ zhàn chǎng 。 biǎo qǐng huí jun1 yǎn chén gǔ ,mò jiāo bīng shì kū lóng huāng 。 qīng hǎi zhǎng yún àn xuě shān ,gū chéng yáo wàng yù mén guān 。 huáng shā bǎi zhàn chuān jīn jiǎ ,bú pò lóu lán zhōng bú hái 。 dà mò fēng chén rì sè hūn ,hóng qí bàn juàn chū yuán mén 。 qián jun1 yè zhàn táo hé běi ,yǐ bào shēng qín tǔ gǔ hún 。 hú píng luò bó zǐ báo hàn ,suì yè chéng xī qiū yuè tuán 。 míng chì xīng chí fēng bǎo jiàn ,cí jun1 yī yè qǔ lóu lán 。 yù mén shān zhàng jǐ qiān zhòng ,shān běi shān nán zǒng shì fēng 。 rén yī yuǎn shù xū kàn huǒ ,mǎ tà shēn shān bú jiàn zōng 。 ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
赏析
查看详情
作者介绍
查看详情